Yhteystiedot

Hallintoyksikkö

Haartmaninkatu 8, 3.krs
PL 63
Biomedicum Helsinki
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (vaihde)

Tervetuloa kliinisille osastoille!

Tehostekuva

1.1.2015 alkaen lääketieteellinen tiedekunta on organisoitunut laitoksettomana. Kliiniset osastot (ent. kliininen laitos) kuuluvat lääketieteellisen tiedekunnan Clinicum yksikköön. Muita yksikön osastoja ovat suu- ja leukasairauksien osasto, kansanterveystieteen osasto sekä työterveys.

Kliiniset osastot ovat lääketieteellisen tiedekunnan suurin ainelaitos. Osastoilla työskentelee 130 budjettivaroin palkattua henkilöä, joista noin 100 tutkimuksessa ja opetuksessa ja noin 30 tukitehtävissä. Lisäksi osastoilla työskentelee tutkimustehtävissä 70-100 henkilöä ulkopuolisen rahoituksen turvin. Kliiniset osastot jakautuvat 11 oppiaineeseen, jotka kattavat kaikki kliinisen lääketieteen eri osa-alueet.

Kliiniset osastot opettavat tulevia lääkäreitä
sekä opintojen prekliinisessä vaiheessa että kolmannesta opiskeluvuodesta valmistumiseen saakka. Opiskelijoita on vuosittain 560 ja 21 % heistä on ruotsinkielisiä. Opetus tapahtuu sekä luennoilla että pienryhmissä, ja siinä painotetaan potilaslähtöisyyttä. Laitos kouluttaa myös erikoislääkäreitä koko maan tarpeisiin: laitoksessa on 43 erikoislääkärikoulutusohjelmaa. Lisäksi annetaan eri erikoisalojen täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. Koulutuksesta vastaavat laitoksen professorit ja dosentit. Kliinisissä osastoissa annetaan myös filosofian lisensiaatin tutkintoon sisältyvää sairaalakemistien erikoistumiskoulutusta.

Kliiniset osastot antavat myös tohtorintutkintoon johtavaa jatkokoulutusta; osastoilta valmistuu vuosittain noin 80 tohtoria. Kliinisillä osastoilla tehdään korkeatasoista kliinistä ja kliinisteoreettista tutkimustyötä sekä klinikoissa että Biomedicum Helsingissä sijaitsevissa tieteellisissä laboratorioissa.