Yhteystiedot

Hallintoyksikkö

Tukholmankatu 8 B, 6.krs
PL 20
Biomedicum Helsinki
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) +358 294 1911
fax (09) +358 2941 26638

Kliininen laitos

Tehostekuva

 

Kliininen laitos on lääketieteellisen tiedekunnan suurin ainelaitos. Laitoksessa työskentelee 130 budjettivaroin palkattua henkilöä, joista noin 100 tutkimuksessa ja opetuksessa ja noin 30 tukitehtävissä. Lisäksi laitoksessa työskentelee tutkimustehtävissä 70-100 henkilöä ulkopuolisen rahoituksen turvin. Kliininen laitos jakautuu 11 osastoon, jotka kattavat kaikki kliinisen lääketieteen eri osa-alueet.

Kliinisen laitoksen osastot opettavat tulevia lääkäreitä
sekä opintojen prekliinisessä vaiheessa että kolmannesta opiskeluvuodesta valmistumiseen saakka. Opiskelijoita on vuosittain 560 ja 21 % heistä on ruotsinkielisiä. Opetus tapahtuu sekä luennoilla että pienryhmissä, ja siinä painotetaan potilaslähtöisyyttä. Laitos kouluttaa myös erikoislääkäreitä koko maan tarpeisiin: laitoksessa on 43 erikoislääkärikoulutusohjelmaa. Lisäksi annetaan eri erikoisalojen täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. Koulutuksesta vastaavat laitoksen professorit ja dosentit. Kliinisessä laitoksessa annetaan myös filosofian lisensiaatin tutkintoon sisältyvää sairaalakemistien erikoistumiskoulutusta.

Kliininen laitos antaa myös tohtorintutkintoon johtavaa jatkokoulutusta; laitoksesta valmistuu vuosittain noin 80 tohtoria. Laitoksessa tehdään korkeatasoista kliinistä ja kliinisteoreettista tutkimustyötä sekä klinikoissa että Biomedicum Helsingissä sijaitsevissa tieteellisissä laboratorioissa.